Kwaliteit en certificering

Kwaliteit en certificering

Geteste en gecertificeerde producten

Bollé Safety ontwerpt en brengt persoonlijke beschermingsuitrusting op de markt voor de ogen voor industrieel gebruik en voldoet hierbij aan de bepalingen van de richtlijn 89/686/EEG en de geharmoniseerde norm EN 166:2001.
Elke product van Bollé Safety wordt getest en gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria (Certottica, INSPEC, Vincotte, enz.) volgens de van kracht zijnde Europese normen.

De markeringen van de lenzen en de monturen van Bollé Safety zijn specifiek voor elk product en zijn bedoeld voor een specifiek gebruik. Deze informatie garandeert de kwaliteit en weerstand van de oogbescherming.

BASISNORMEN

EN 166 Specificaties
EN 167 Optische testmethodes
EN 168 Niet-optische testmethodes

DE NORMEN PER TYPE GEBRUIK

EN 169 Filters voor laswerk
EN 170 Filters voor ultraviolette straling
EN 171 Filters voor infrarode straling
EN 172 Beschermende zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175 Uitrustingen voor laswerken
EN 207 Veiligheidsbril LASER
EN 208 Afstelbrillen LASER
EN 379 Specificatie met betrekking tot lasfilters


De certificaten van de Bollé safety-producten voor bevestiging aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

MERKING VAN DE MONTUUR

Op het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam).
Indien de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens de door de fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
3 Druppeltjes of spatten
4 Grove deeltjes > 5 microns.
5 Gas en kleine stofdeeltjes < 5 micron
8 Kortsluitingen
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m.
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s.
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s.
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s.

MERKING VAN GLAZEN

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
Niveaunummer voor filterende lenzen. De identificatie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen door de fabrikant).

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden
2 Periodieke werkzaamheden
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is.

Symbolen van het toepassingsgebied:
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.
De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m met 5,1 m/s
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van
6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s
K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne deeltjes (optioneel)
N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel)
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk voor deeltjes die met een grote snelheid inslaat  en met een extreme temperatuur.
F. Maximale bescherming voor brillen met armen.
B. Maximale bescherming voor overzetbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.
Als de symbolen S, F, B en A niet gemeenschappelijk zijn voor het glas en het montuur, dient het laagste niveau gebruikt te worden.

Bollé Safety bevestigt zijn engagement op het vlak van milieubescherming

Bollé Safety verplicht zich ertoe om een milieuverantwoord alternatief voor te stellen dat in dezelfde lijn ligt als de behoeften van zijn klanten.
Sinds enkele jaren verkoopt Bollé Safety zijn producten in recycleerbare, individuele zakjes.

Van de fabricage tot de logistiek

Alle producten van Bollé Safety worden onderworpen aan de REACH-reglementering (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Producten) die garandeert dat de stoffen die worden gebruikt in alle producten van Bollé Safety niet schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu.

ISO 9001-certificering - versie 2015

Onze wens om onze prestaties voortdurend te verbeteren, komt tot uiting in de implementatie, evaluatie en certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 - versie 2015, dat al enkele maanden van kracht is.


Wat is de IS0 9001 standaard?​

De ISO 9001-norm stelt de organisatorische eisen vast voor het bestaan van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het biedt een kader voor een systemische aanpak van het procesbeheer dat aan uw verwachtingen voldoet en u zo goed mogelijk tevreden stelt. 


Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op 4 pijlers:​
  • Ontwikkel het bedrijf door te innoveren, te luisteren naar de eisen van de markt en kansen te grijpen door een continue dialoog met u en onze verschillende partners.
 
  • Producten te bieden die gecontroleerd worden op kwaliteit, conformiteit en traceerbaarheid, alsook een efficiënte en regelmatige logistieke dienstverlening.
 
  • Zorgen voor de duurzaamheid en zichtbaarheid van onze merken door een sterke commerciële aanwezigheid en de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, met name digitale.
 
  • Het commitment, de autonomie en de kwaliteit van leven op het werk van de werknemers te bevorderen door hen de middelen te bieden die nodig zijn voor hun competentie en efficiëntie.
ISO 9001-certificering - versie 2015