Regelmatig gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over normen, risico's en producten.

Welke bril beschermt tegen UV-straling?<p>Als u een heldere of gele bril heeft is het noodzakelijk om de markering op de lens te controleren, als de markering begint met een 2 of een 3, dan beschermt het product tegen UV-straling. Alle andere lenskleuren bechermen standaard tegen UV-straling.</p>

Welk type bescherming past het best bij mijn activiteiten?<p>Om het juiste product te vinden voor uw activiteit, kunt u de productzoeker gebruiken via de volgende link:</p>

Wat is de beste bescherming tegen chemische risico's? mechanische risico's? electrische risico's? hitte? Straling?<p>Om het beste product te vinden afhankelijk van de risico&#39;s van uw werkomgeving, kunt u de productzoeker gebruiken via de volgende link:</p>

Waarom zou ik een veiligheidsbril dragen?<p>Volgens de Europese richtlijn 89/656 is het dragen van oog- en gezichts bescherming verplicht voor:</p><p>Las-, schuur- en snij werkzaamheden.</p><p>Boor- en afbraamwerkzaamheden.</p><p>Houwen en behandelen van stenen.</p><p>Het werken met schiethamers.</p><p>Gebruik van verspanende machines bij de verwerking van materialen welke korte spaanders opleveren.</p><p>Perswerkzaamheden.</p><p>Verwijderen en fragmenteren van scherven.</p><p>Opspuiten van schuurgranulaat.</p><p>Hanteren van zuren en alkalische produkten, desinfectiemiddelen en corrosieve reinigingsmiddelen.</p><p>Hanteren van spuitinstallaties.</p><p>Hanteren van smeltende massa&rsquo;s en verblijf in de nabijheid daarvan.</p><p>Werkzaamheden in een omgeving met stralingswarmte.</p><p>Werkzaamheden met laser.</p>

Wat voor een soort bril zou ik moeten dragen om mijn ogen te beschermen tegen infraroodstraling?<p>Op dit moment hebben we geen producten die zijn gecetificeerd voor bescherming tegen infrarood straling.</p>

Wat betekenen de verschillende markeringen op de bril?<p>Boll&eacute; Safety lens en montuur markering is specifiek voor elk product. Gecertifeerd bij verschillende laboratoria, garandeert deze markering de kwaliteit en weerstand van de oogbescherming. Elke markering verwijst &nbsp;naar een specifiek gebruik en bescherming. Om het beschermingsniveau te controleren moet u letten op 2 types markering:&nbsp;</p><ul><li><strong>de lensmarkering:</strong> of het nu gaat om veiligheidsbrillen, ruimzichtbrillen of gelaatsschermen, elke lens moet voorzien zijn van een markering. Het garandeert de kwaliteit van de lens. Het geeft de indicatie voor het soort filtering, het geeft informatie over de fabrikant, de mechanische, electrische en thermische weerstand, de optische klasse en de CE norm</li><li><strong>de markering van het montuur:</strong> of het nu gaat om veiligheidsbrillen, ruimzichtbrillen of gelaatsschermen, elk montuur moet voorzien zijn van een markering. Het garandeert de kwaliteit van het montuur. Het geeft informatie over de fabrikant, &nbsp;de mechanische, electrische en thermische weerstand en de CE norm</li></ul>

Hebben jullie producten een houdbaarheidsdatum?<p>Er is geen exacte levensduur voor onze producten, de levensduur hangt af van de omgang met het product en omstandigheden tijdens het gebruik. Om de de kwaliteit van de bescherming te behouden adviseren wij: bij gekraste of beschadigde lenzen het complete product te vervangen. Als het montuur beschadigd is, vervang dan ook het hele product. Na gebruik, adviseren wij de bril of gelaatscherm te bewaren in een microfiber zakje of een brillenkoker.&nbsp;</p>

Hoe kan ik aanspraak maken op garantie?<p><strong>Voor product zonder glas op sterkte:</strong><br />Boll&eacute; Safety geeft garantie voor alle fabricage fouten tot aan de waarde van de aangeschafte artikelen, directe of indirecte schade onstaan door een dergelijke fabricagefout valt niet onder deze garantie.<br /><strong>Voor producten met glas op sterkte&nbsp;</strong>(geldt niet voor Nederland)<strong>:</strong><br />Deze produkten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, op lenzen en monturen, beschadiging veroorzaakt door gebruik is uitgesloten. De garantie vervalt als de gebruiker zelf aanpassingen aan het product heeft gedaan. In dit geval is dus de garantie vervallen en voldoet het product niet meer aan de norm EN166.<br />De volgende zaken vallen niet onder de fabrieksgarantie:<br />- krassen veroorzaakt door gebruik<br />- scheuren door slecht gebruik<br />- breuk door gebruik<br />- verstrijken garantietermijn<br />- verwijderen zijkapjes<br />- slechte verzorging product (warmte, schoonmaken, ... )<br />Onvolledige opsomming</p><p>Om aanspraak te maken op fabrieksgarantie graag contact opnemen met Boll&eacute; Safety klantenservice 0032 475370814&nbsp;(voor Belgi&euml;)&nbsp;of via contactformulier op de website.</p>

Ik heb een probleem met mijn product, het is kapot. Ik wil graag contact met de klantenservice.<p>In het geval van een defect product neemt u contact op met uw dealer of met onze kwaliteitsafdeling via formulier op de website.</p>

Wat is de garantie voor de glazen?<p>Boll&eacute; Safety geeft garantie voor alle fabricage fouten tot aan de waarde van de aangeschafte artikelen, directe of indirecte schade onstaan door een dergelijke fabricagefout valt niet onder deze garantie.</p>

Ik heb een kras op mijn glas, wat moet ik doen?<p>Bij gekraste of beschadigde lenzen dient het complete product te vervangen. Als het montuur beschadigd is, vervang dan ook het hele product. Na gebruik, adviseren wij de bril of gelaatscherm te bewaren in een microfiber zakje of een brillenkoker.&nbsp;</p>

Is het mogelijk om de glazen te vervangen en het montuur te behouden?<p>Bij gekraste of beschadigde lenzen dient het complete product te vervangen. Als het montuur beschadigd is, vervang dan ook het hele product. Na gebruik, adviseren wij de bril of gelaatscherm te bewaren in een microfiber zakje of een brillenkoker.&nbsp;</p>

Kan ik reserve-onderdelen kopen?<p>Voor sommige modellen zijn reserve onderdelen beschikbaar bij uw dealer. Als het onderdeel waar u naar op zoek bent niet in de catalogus staat adivseren wij het complete product te vervangen.</p>

Waar kan ik de technische informatie over mijn product vinden?<p>U kunt de technische informatie van een product vinden door op de website naar het betreffende product te gaan of via de B-base download pagina.&nbsp;</p>

Waar vind ik de prijzen?<p>De actuele prijzen zijn verkrijgbaar via uw dealer of via de Boll&eacute; Safety klantenservice direct.</p>

Waar gebruik ik een flash -of gepolarizeerde lens voor?<p>Gepolariseerde en flashlenzen worden geadviseerd bij buitenactiviteiten waar bij last door schittering kan optreden. Het reuceert de reflectie van zonlicht door water, ramen etc.&nbsp;</p>

Verkopen jullie onderdelen voor monturen voor veiligheidsbrillen op sterkte?<p>In de norm voor deze brillen is voorgeschreven dat deze producten niet door de gebruiker aangepast kunnen worden behalve als het om onderdelen gaan die geen invloed hebben op de bestendigheid van de bril (bijvoorbeeld neusvleugels). Als er toch onderdelen vervangen worden vervalt de garantie en voldoet de bril niet meer aan de EN166 norm. Neem contact op met de Boll&eacute; Safety klantenservice +31 184 601027 (voor Nederland) of via het contactformulier op de website.&nbsp;</p>

Hoe lang blijft de UV-bescherming in tact?<p>Bij gekraste of beschadigde lenzen dient het complete product te vervangen. Als de lens niet beschadigd is is het UV filter ook nog intact.</p>

Wat is de EN166 norm?<p>Deze Europese norm is van toepassing op alle individuele oogbescherming gebruikt te bescherming tegen diverse gevaren die kunnen voorkomen in de industrie, laboratoria, scholen, doe-het-zelf activitieiten welke de ogen kunnen beschadigen of het zicht negatief kunnen be&iuml;nvloeden. Uitgesloten zijn: &nbsp;nucleaire straling, r&ouml;ntgenstraling, laserstraling en infra-roodstraling door bronnen met een lage temperatuur.</p>

Wat is de norm voor laswerk?<p><strong>EN169 lasfilters</strong><br />In de norm staan de klasses en eisen voor lasfilters waarbij de overdracht van licht door het filter wordt beschreven. Deze filters zijn ontworpen om de ogen te beschermen bij de uitoefening van laswerkzaamheden, &nbsp;solderen, frezen met perslucht en plasma snijden. &nbsp;De norm bevat ook eisen ten opzichte van de dubbele schaal nummer lasfilters.</p><p><br /><strong>EN379 automatisch donkerkleurende lasfilters</strong><br />EN379 specificeert de eisen met betrekking tot lasfilters die automatisch hun transmissie factor in de heldere zone over schakelen naar een lagere waarde wanneer er laslicht ontstaat (bekend als automatische lasfilters ). De specificaties van de norm zijn van toepassing als een dergelijke filter gebruikt wordt voor het continu observeren van een lasproces en als deze uitsluitend gebruikt wordt tijdens de periode waarin de boog tot stand komt.&nbsp;</p><p><br /><strong>EN175 lasbril EN MATERIAAL</strong><br />Deze Europese norm specificeert de eisen en proefmethodes met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt om de ogen en het gelaat van de operator te beschermen tegen schadelijke optische straling en andere specifieke risico&rsquo;s veroorzaakt door de gebruikelijke las- en snijproced&eacute;s of andere aanverwante technieken. De norm specificeert de bescherming, met inbegrip van de ergonomische aspecten, tegen risico&rsquo;s of gevaren van allerlei aard: straling, ontvlambaarheid, mechanische en elektrische risico&rsquo;s. Deze norm bepaalt de gebruikte termen en specificeert de vereisten in verband met de<br />materialen, het ontwerp en de fabricage.</p>

Wat is de norm voor straling?<p><strong>EN170 ultraviolette straling</strong><br />Europese norm EN170 bepaalt de eisen met betrekking tot de filters ter bescherming tegen ultraviolette straling / bronnen van kunstlicht. De filters volgens deze norm zijn niet geschikt voor direct kijken in een heldere lichtbron, zoals hogedruk-xenonlamp of de direct of indirect kijken naar een elektrische lassen boog. In dit geval moet lasfilter worden gebruikt als gespecificeerd in de norm EN169 met een schaalnummer die geschikt is voor de lichtbron.</p><p><strong>EN171 Infraroodstraling</strong><br />Deze Europese norm specificeert de eisen met betrekking tot de filtering van infrarode straling.</p><p><br /><strong>EN172 zonnefilters voor gebruik tijdens werk</strong><br />EN172 specificeert de eisen &nbsp;met betrekking tot filtering van zonlicht / natuurlijke lichtbronnen bij industrieel gebruik.&nbsp;</p>

Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven en werknemers aangaande PBM's?<p><strong>Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven?</strong><br />Inventariseren van alle risico&#39;s op het werk en de kans op deze risico&#39;s<br />Risico&#39;s verwijderen door algemene maatregelen en indien dit onmogelijk is de werknemers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen<br />De arbodienst raadplegen<br />PBM&#39;s selecteren die bij het geinventariseerde risico&#39;s horen en controleren of het volstaat<br />Werknemers informeren over de risico&#39;s, wanneer PBM&#39;s gedragen moeten worden en instructie geven<br />Werknemers trainen voor gebruik PBM&#39;s<br />Gratis verstrekken van eigen PBM&#39;s aan werknemers<br />Verzekeren dat de PBM&#39;s worden gebruikt en op de juiste wijze<br />Verzekeren dat &nbsp;de PBM&#39;s in goede conditie zijn en in overeenstemming zijn met risico<br />Regelmatig controleren van PBM&#39;s</p><p><strong>Wat zijn de verplichtingen voor werknemers?</strong><br />De verplichting van de werknemers staan beschreven in de voorschriften van zijn eigen werkgever, die goedgekeurd zijn door arbeidsinspectie.</p>

Geen resultaat
Unsatisfied ?
Contact us